ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ : ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΡΟΙ

Περιλαμβάνει την περιγραφή του σκοπού, της αρμοδιότητας και των πόρων του Πράσινου Ταμείου όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 16, 2018, 08:37
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 16, 2018, 08:35