ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΩΝ

Περιλαμβάνει τις προδιαγραφές ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΩΝ που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 30, 2018, 09:24
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2018, 09:22