ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Το σύνολο περιέχει αποτελέσματα δειγματοληψίας προνυμφών και τελείων εντόμων, εντολές εκτέλεσης ψεκασμών, πρακτικά αξιολόγησης παραλαβής έργου και σχετικά έγγραφα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Last Updated Σεπτέμβριος 25, 2020, 11:59
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 2, 2017, 07:35