Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Συγκρότηση Επιτροπών

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Συγκρότηση Επιτροπών του τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr/f/elgo
Δημιουργός Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζτάλιου Ιωάννα
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 13:28
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 13:27