Αρχείο excel από Διαύγεια

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%2253043%22&sort=recent&wt=xls

Αρχείο excel από Διαύγεια - Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2, 2017
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 4 έτη πριν
idd6435236-b907-47da-9ad9-56e84fda9b79
package id3f06980a-2340-4989-a8c3-58feabb6f921
revision id13dd55fb-969a-45a6-920a-e7f8130f9b14
stateactive