Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων

Διακηρύξεις, κατακυρώσεις διαγωνισμών και συμβάσεις αναθέσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Διεύθυνση Οικονομικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευή Γεωργίου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 10:24
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 11, 2016, 23:14