ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περιλαμβάνει τις προσκλήσεις και προκηρύξεις διαγωνισμών του Πράσινου Ταμείου. Επιπλέον περιλαμβάνει τους αριθμούς ΑΔΑ των Υπουργικών αποφάσεων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ένα συγκεντρωτικό αρχείο αναρτήσεων του πράσινου Ταμείου στον ιστότοπο : https://diavgeia.gov.gr/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 09:46
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 10:36