Προσλήψεις από διαδικασίες επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)

Παρουσιάζεται ανά υπουργείο / φορέα το πλήθος των έργων και θέσεων εργασίας που προκηρύχθηκαν από διαδικασίες επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 10:34
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:30