Προσλήψεις

URL: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/prokirixeis

From the dataset abstract

Προσλήψεις (Προκήρυξη, πίνακες αποτελεσμάτων, απόφαση πρόσληψης)

Πηγή : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 8, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 8, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id21431fed-b3a0-43fb-8220-f64c739f0e7a
package id623bb6d6-55a3-430e-a13e-ab700f927e9a
revision id6d6d7877-ad83-4ea7-9248-e4c7c882180a
stateactive