Προσλήψεις προσωπικού ανά έτος και είδος διαδικασίας επιλογής

Παρουσιάζεται το πλήθος διοριστέων ανά έτος και είδος διαδικασίας επιλογής..

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 08:18
Δημιουργήθηκε Μάιος 29, 2018, 08:58