Προστασία Δασών - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, "Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών", Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΟΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Last Updated Απρίλιος 3, 2017, 07:34
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2017, 07:32