"Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ...

URL: https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&page=0&fq=organizationUid:%2250200%22&fq=unitUid:%2277774%22

"Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών"

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 3, 2017
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatHTML
id534277f7-256f-4605-aaf8-cf41cf963657
package idde292982-40e9-4093-bfef-a64ebba4e177
position1
revision id4893662d-79e4-48a3-90bf-0ed9c7e12303
stateactive