Προστασία Δασών - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, "Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Last Updated Απρίλιος 3, 2017, 11:06
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2017, 11:05