ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός φορέα κατά έτος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Παντελής Μαρκογιαννάκης
Last Updated Νοέμβριος 19, 2015, 09:40
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 19, 2015, 09:29