Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Ισολογισμοί ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Ισολογισμοί ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευή Γεωργίου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 09:20
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 11, 2016, 23:37