ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΤ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&fq=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272719%22&sort=recent&wt=xml
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευαγγελίου Νικόλαος
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 07:58
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017, 09:25
Custom License ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ