Προϋπολογισμός και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ιωαννιτών

Προϋπολογισμός και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ιωαννιτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Τσιατούρας
Last Updated Ιούνιος 7, 2018, 11:44
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 17, 2016, 08:37