ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Σοφία Μέμα, Ελένη Σταματοπούλου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 29, 2019, 11:20
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2019, 11:19