Πρωτογενή αιτήματα για έργα-υπηρεσίες-προμήθειες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Πρωτογενή αιτήματα για έργα-υπηρεσίες-προμήθειες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.promitheus.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 10:17
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018, 10:16