Πόρος δίχως όνομα

URL: http://www.promitheus.gov.gr

From the dataset abstract

Πρωτογενή αιτήματα για έργα-υπηρεσίες-προμήθειες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Πηγή : Πρωτογενή αιτήματα για έργα-υπηρεσίες-προμήθειες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 28, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Other (Open)
createdπάνω από 4 έτη πριν
id16eee3ef-1ac0-4ac9-bfce-4342ebc5b5f1
package id7bc6aa85-cf1b-4d1e-b18e-733978178a99
revision id9c6dd7d8-606c-40a3-ab66-527ed9f31ce6
stateactive