Στατιστικά δεδομένα Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Πίνακες καταγραφής ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2019, 11:24
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2019, 11:22