Στατιστικά Στοιχεία Θέσεων Πρακτικής Άσκησης - ΠΣ ΑΤΛΑΣ

Στατιστικά Στοιχεία Θέσεων Πρακτικής Άσκησης - ΠΣ ΑΤΛΑΣ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr/)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικολέττα Παπαλουκά
Last Updated Ιανούαριος 29, 2019, 10:22
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 11:46