ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Α ΤΡΙΜΗΝΟ (2017) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 3, 2018, 09:47
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2018, 09:46