Στατιστικά στοιχεία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Στατιστικά στοιχεία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης-Υμηττού
Δημιουργός Μαρία Παπαδοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
Last Updated Δεκέμβριος 28, 2016, 13:56
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 28, 2016, 13:55