ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ (2017) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 3, 2018, 10:02
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2018, 10:01