Στατιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας

Αριθμός Ιατροδικαστικών πράξεων (νεκροτομών-εξετάσεων-πραγματογνωμοσυνών) ανά έτος και ανά νομό. Συνέδρια-Δράσεις που διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε ή συμμετείχε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Σεπτέμβριος 2, 2020, 09:24
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 21, 2017, 09:53