Στατιστική Επετηρίδα

Στατιστικά στοιχεία, που αναφέρονται σε εγκληματικότητα, οδικά τροχαία ατυχήματα - παραβάσεις, δραστηριότητα Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυκτηνιατρικούς - Αγορανομικούς ελέγχους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Α.Ε.Α./Διεύθυνση Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Χησταντωνίου
Έκδοση 2014
Last Updated Μάιος 14, 2020, 05:23
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 06:23