Στοιχεία Διαχείρισης - Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

στοιχεία Διαχείρισης-Αποκομιδής Απορριμμάτων π.χ. κατάλογος οχημάτων καθαριότητας, μελέτες κλπ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Στυλιανός Κουρεμένος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
Last Updated Δεκέμβριος 30, 2016, 07:25
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 16, 2016, 08:12