Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.Ε.Ν.

Στοιχεία προϋπολογισμού ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα. Αναρτώνται τα στοιχεία στη σελίδα των Ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Σεπτέμβριος 21, 2018, 09:33
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 26, 2016, 12:17