Στοιχεία λειτουργίας Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 2015

Στοιχεία λειτουργίας Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 2015 (Εξωτερικοί ασθενείς, Νοσηλευτική κίνηση, Οικονομικά στοιχεία)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Last Updated Απρίλιος 13, 2017, 10:47
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2017, 10:44