Στοιχεία Προϋπολογισμού

Οικονομικά Στοιχεία Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://84.205.255.62:8080/accounting/opendata/budgetView
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 06:44
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2015, 06:43