Στοιχεία προϋπολογισμού χρήσης

Στοιχεία προϋπολογισμού χρήσης (πιλοτική εφαρμογή).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://84.205.237.197/accounting/opendata/budgetView
Last Updated Μάρτιος 10, 2016, 06:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 10, 2016, 06:01