Στοιχεία Τιμών Διυλιστηρίων

Περιέχονται στοιχεία ex factory των τιμών των διυλιστηρίω της χώρας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gge.gov.gr/?page_id=542
Δημιουργός ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Last Updated Μάρτιος 17, 2016, 10:08
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016, 10:07