Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου από μεγάλους Οδικούς Άξονες

Μελέτη χαρτογράφησης θορύβου και σχεδίων δράσης της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr/
Last Updated Αύγουστος 28, 2018, 11:47
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2018, 11:43