Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα

Χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου στα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr/
Last Updated Αύγουστος 28, 2018, 11:57
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2018, 11:52