ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2016-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2016-2019

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 09:10
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 09:08