ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2254044%22&fq=unitUid:%2288200%22&sort=recent&wt=json
Δημιουργός ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Last Updated Δεκέμβριος 3, 2018, 06:30
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 29, 2018, 09:05