Συλλογικό Όργανο-Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας-Ομάδα Έργου-Μέλη Συλλογικού Οργάνου Δ. Άργους-Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες Πράξεις που αφορούν Συλλογικό Όργανο - Επιτροπή - Ομάδα Εργασίας - Ομάδα Έργου - Μέλη Συλλογικού Οργάνου (Αποφάσεις Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π.) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 12:19
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 12:08