ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ 01-01-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2015 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 10:01
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 10:00