ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2016 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 10:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 10:04