ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περιέχει τις συμβάσεις για τα καύσιμα και την καθαριότητα καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Μάιος 9, 2017, 05:50
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2017, 05:47