ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Last Updated Μάρτιος 29, 2016, 05:10
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2016, 05:08