ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) και του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α΄)] & ΜΕ ΤΗΝ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Last Updated Μάρτιος 29, 2016, 11:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2016, 05:47