Σύμβαση Στέγης Κτιρίου Δημακόπουλου

URL: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%98%CE%9746%CE%A8%CE%A7%CE%9A6-%CE%9D%CE%A1%CE%91

Σύμβαση Στέγης Κτιρίου Δημακόπουλου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 28, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 28, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 2 έτη πριν
id7ffd689e-3293-4d58-89a4-fd95e7ecdde8
package id5857dd18-af39-4e2b-9ecd-2a89e2fbf8f1
revision idde597ed5-597b-42ce-b568-a4c39abd620c
stateactive