Σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας κάδων απορ/μάτων, ανταλλακτικών και συντ/ση κάδων απορ/μάτων

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Καραγιαννοπούλου
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 09:03
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 21, 2018, 11:18