Συνεδριάσεις Επιτροπής Ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου

Ανακοίνωσεις των ημερομηνιών που εξετάζονται οι ενστάσεις του Εθνικού Κτηματολογίου από την Επιτροπή Εξέτασης ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου του Ο.Τ.Α. ΙΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ilion.gr/web/guest/news
Δημιουργός Ιωάννα Μητρογιάννη
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Μητρογιάννη
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 11:03
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 22, 2016, 07:21