ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2015

Περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο συνεχιζόμενων έργων για το έτος 2015 με βάση την απόφαση 88.2/19-5-2015 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Αύγουστος 1, 2018, 11:43
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 1, 2018, 11:43