ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2016

Περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο συνεχιζόμενων έργων για το έτος 2016 με βάση την απόφαση 100.4/4-2-2016 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Αύγουστος 1, 2018, 12:49
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 1, 2018, 12:47