ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2017

Περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο συνεχιζόμενων έργων για το έτος 2017 με βάση την απόφαση 115.2/17-2-2017 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Αύγουστος 1, 2018, 12:52
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 1, 2018, 12:52