ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΔΚ

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/b3391288-09ca-48fc-9869-d147afb2e22b/resource/c7403375-b728-433e-ba04-dea04264f429/download/.xls

From the dataset abstract

Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

Πηγή : Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου E΄ Δημοτικής Κοινότητας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 4, 2019
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 4, 2019
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Open Data Commons Open Database License (ODbL)
createdπάνω από 2 έτη πριν
format.xls
idc7403375-b728-433e-ba04-dea04264f429
on same domain1
package idb3391288-09ca-48fc-9869-d147afb2e22b
revision id8eb33c0b-3440-42db-8d9d-5f6293ec05b3
stateactive
url typeupload